South Fanning Commendation

Ticket To Ride

Bevis på kunskap

När man talar om arbeten så kanske man lätt glömmer att vi ett givet tillfälle så måste man ta del och visa vad man faktiskt kan och vill göra. Ja, det handlar om att se till så alla får det dom behöver och så att man själv också får fram det som faktiskt inte bara förloras utan det som har vunnits, oftast genom certifiering av olika saker men främst genom prov som man har gjort. Ja, detta är det bästa sättet som vi har för att kunna bevisa att det faktiskt går att göra allt som man kan. Man skall helst inte göra bort sig och helst så skall man se till att få det så bra som det bara går.